Seventh Generation | Výroba produktů

Získávání zdrojů pro produkty

Sdílet

AddThis is disabled because of cookie consent

Zodpovědné získávání zdrojů znamená, že všichni naši dodavatelé a výrobci musí uplatňovat stejnou míru odpovědnosti a vysoké standardy, jaké sami dodržujeme ve společnosti Seventh Generation.

Ve společnosti Seventh Generation víme, že při vytváření produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, musíme vyžadovat a vykazovat transparentnost ingrediencí. Prosazování etické spotřeby začíná u zdroje. Spolupracujeme pouze s výrobci, kteří sdílejí naše základní hodnoty a náš závazek snižovat svou uhlíkovou stopu v celém procesu získávání zdrojů a výroby. Věříme v sílu etické spotřeby a víme, že dodržování zodpovědného získávání zdrojů je tou nejlepší cestou, jak ji podpořit.

Slovníček pojmů

Od získávání ingrediencí, přes benefity zaměstnanců po akce, podporu a mnoho dalšího, dodržujeme zodpovědné získávání zdrojů tím, že stanovujeme vysoké standardy pro všechny aspekty svého podnikání.

Náš kodex chování dodavatelů zajišťuje, že naši dodavatelé vedou své podniky a zacházejí se svými zaměstnanci způsobem, který je odpovědný, etický a spravedlivý.

Všichni lidé jsou hodni úcty a sdílejí stejná základní lidská práva. Tuto pravdu bez výjimky uznáváme ve všech aspektech podnikání.

Klíčem k odpovědnému získávání zdrojů je princip předběžné opatrnosti. To znamená, že pokud nevíme, jaký bude mít nějaký aspekt životního cyklu našeho produktu dopad na životní prostředí, najdeme jinou cestu, která vědomě respektuje planetu, již my všichni sdílíme.

Od samého počátku se pyšníme tím, že mluvíme otevřeně, jednáme odpovědně a jsme radikálně transparentní v tom, jak podnikáme.

Naše obaly

Procenta představují množství PCR (Post Consumer Resin, recyklátu od koncového spotřebitele) používaného v našich obalech (bez případných barviv).

Prací gel Fresh Orange & Blossom Scent

Prací gel Fresh Orange & Blossom Scent

Read more »
Univerzální sprej Free & Clear

Univerzální sprej Free & Clear

Read more »
Přípravek na mytí nádobí Lavender Flower & Mint Scent

Přípravek na mytí nádobí Lavender Flower & Mint Scent

Read more »

CERTIFIKACE OD TŘETÍCH STRAN

Prozkoumej Seventh Generation

0 product(s)

Složení produktů

Read more »

Zelené produkty

Read more »