O Seventh Generation: Podnikáme jinak

Hidden H2

Naším posláním je podnítit etickou spotřebitelskou revoluci, která bude pečovat o zdraví příštích sedmi generací.

Jsme přesvědčeni, že naše produkty představují zdravá řešení pro váš domov a pro společenství a prostředí, které ho obklopuje. Jako průkopník v oblasti firemní odpovědnosti zvažujeme svůj dopad při všem, co děláme – od vývoje produktů po jejich výrobu, nákup, používání i likvidaci.  Vždy se snažíme být udržitelnější firmou a vytvářet skutečně zelené produkty.  Neustále zkoumáme, jak snížit náš dopad na životní prostředí, zvýšit výkonnost a bezpečnost a vytvořit udržitelnější dodavatelský řetězec. Jsme přesvědčeni, že je naší povinností ukazovat cestu k uvědomělejšímu způsobu podnikání.

 

Přečtěte si víc o našem poslání

CERTIFIKACE OD TŘETÍCH STRAN

INFORMUJÍ O NAŠICH CÍLECH UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ

Jsme hrdí, že jako B Corporation transparentně informujeme o pokroku při plnění našich cílů stát se udržitelnější firmou.

Naše zprávy o podnikovém povědomí (Corporate Consciousness Reports) obsahují hodnocení výkonnosti v oblasti udržitelnosti a zkoumají, jak jsme pokročili v plněních našich ambiciózních cílů programu Roadmap 2020 k podpoře přírody, zlepšování zdraví, transformaci obchodu a budování komunity.

PŘEČTĚTE SI „CORPORATE CONSCIOUSNESS REPORT“

 

 

Tři malé děti si hrají na zahradě
Holčička si hraje v horách